Kansliets telefontid: tisdagar kl 10-12Övrig tid telefonsvarare 08-555 963 50 eller e-post

SK Integritetspolicy

Från den 25 maj 2018 har EU en gemensam lag som stärker skyddet för personuppgifter. Meningen är att vi alla som EU-medborgare inte ska behöva se vår personliga information användas på olika sätt som vi inte har tänkt oss. Detta ställer krav på alla som samlar in och använder personuppgifter. Följande beskriver kortfattat hur Svenska Konstnärsförbundet använder uppgifter från sina medlemmar.

Användning av personuppgifter

Vårt syfte med insamling och lagring av personuppgifter är att kunna sköta medlemsadministration och medlemskontakter på ett rationellt sätt. Genom att betala medlemsavgiften accepterar du att Svenska Konstnärsförbundet får använda dina uppgifter för att hålla ett medlemsregister. Vi får använda uppgifterna för att kontakta dig, skicka ut nyhetsbrev och annat material vi bedömer relevant för medlemskapet. Förbundet får dela med sig av dina uppgifter till styrelsen i den region du tillhör. Regionen får kontakta dig för att lämna regionsspecifik information så som utställningsmöjligheter och kallelser till möten. Regionen får använda dina uppgifter för att administrera aktiviteter du vill delta i. Vi får även dela med oss av uppgifter till utomstående som bistår oss i att vårda medlemskapet. Vi lämnar ut nödvändiga uppgifter tex för att kunna skicka den tryckta medlemstidningen till dig.

Grunder för användningen av personuppgifter

När du är medlem i Svenska Konstnärsförbundet gäller stadgarna som ett avtal mellan dig och föreningen. Vi sparar dina uppgifter så länge du är medlem. Uppgifter kan komma att sparas i mötesprotokoll så länge föreningen existerar. När medlemskapet upphör kommer uppgifter att arkiveras enligt lagkrav men vi gör ingen uppdatering av uppgifterna. Du ger ditt samtycke till att vi publicerar ditt namn i medlemstidningen i samband med att du blir medlem. Vi kan också publicera namnet på vår webbplats i samband med föreningsaktiviteter du deltar i.

 

stodmedlem du

Stötta förbundets arbete

För dig som inte kan vara medlem, men som gärna stöttar förbundets arbete att hjälpa konstnärer. Som tack för hjälpen får du 4 nummer av Bildkonstnären. Läs mer ››

stamman

Kallelse till Svenska Konstnärsförbundets årsstämma 2020

Förbundsstämman 2020 äger rum lördagen den 28 mars kl 13-16, Hornsgatan 103 i Stockholm.
Anmäl dig senast den 16 mars till info@konstnarsforbundet.se
OBS! Vill du skriva en motion skickar du den till din region.

Muséer
Här hittar du en lista över muséer med fri entré
Läs mer ››

louisiana logo
Medlem i SK har även fri entré till Louisiana i Danmark mot uppvisande av medlemskort.

 

bildupphovsratt

gefvert konstnarsforbundet banner 161101

 

inex

wscomp

konstensvecka eskilstuna

sthkonstsalong

artnetco 

jarvklo

Svenska Konstnärsförbundet

Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

08-555 96 350
info@konstnarsforbundet.se

Kansliet
Kansliet har telefontid: tisdagar kl 10-12. Övrig tid: telefonsvarare 08-555 963 50 eller e-post

ArtGallery
SK:s webbredaktör arbetar på tisdagar
webb@konstnarsforbundet.se
 
Styrelsen
Läs mer ››

BK4 2019 omslag small

Bildkonstnären 4, 2019

Utgivning 18 december till SK:s medlemmar.
Inte medlem men önskar tidningen?
Bli stödmedlem ››