Kansliet är bemannat måndag och onsdag kl 10-14. Övrig tid telefonsvarare 08-555 963 50 eller e-post

Annonsering i Bildkonstnären

  

Utgivningsplan 2017

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Utgivningsdag  Senaste inlämningsdag
Nr 1 - Tema: Naket 10 mars 3 februari
Nr 2 - Tema: Vår / Sommar 9 juni 5 maj
Nr 3 - Tema: Konstens vecka 8 sep 4 aug
Nr 4 - Tema: Fordon, bil, cykel 8 dec 3 nov

 

Annonser: priser och storlek

1/1 sida 5,500 kr 178 x 237 mm
1/2 sida 3,000 kr 178 x 116 mm
1/3 sida enspalt 1,800 kr 56 x 237 mm
1/6 sida enspalt    900 kr 56 x 116 mm
enspalt x 36 mm    350 kr 56 x 35 mm
sista sidan 6,500 kr 178 x 220 mm
Radannonser, fast pris 150 kr (56 x 18 mm)
Andra format mot offert

 

 

 

 

 

 

 2016 annonser

Svenska Konstnärsförbundet

Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

08-555 96 350
info@konstnarsforbundet.se

Kansliet
Kansliet är bemannat
måndag och onsdag, kl 10-14

ArtGallery
SK:s webbredaktör arbetar på tisdagar
webb@konstnarsforbundet.se
 
Styrelsen
Läs mer ››

Bildkonstnaren4 2017

Bildkonstnären 4, 2017
Omslag: "Buicken" av Kjell Fogborn
Foto: Kjell Fogborn