Kansliet är bemannat  tisdag och torsdag kl 10-14. Övrig tid telefonsvarare 08-555 963 50 eller e-post

Ledaren

Förbundsordföranden har ordet

Ronny Knutsson 600

Vi är många

För ett antal år sedan gjorde Region Öst en bok/katalog i vilken ett 60-tal medlemmar fick presentera sig med en bild och en kort text. Sommaren 2017 hade SK i Östergötland en medlemsutställning i Norrköping; ett tjugotal medlemmar medverkade. Det som slog mig var djupet och, framför allt, bredden i våra medlemmars olika konstnärliga uttryck. Det var väldigt spännande och varierande! De konstnärliga uttrycken är verkligen personliga. Sättet att hantera färger, penseldrag, motivbild och gestaltning ligger djupt inne i den konstnärliga själen.

Återkommande sker mindre samlingsutställningar där några av er medlemmar ställer ut tillsammans. Det är en viktig och spännande verksamhet som tilltalar både er som ställer ut tillsammans och publiken som får ett brett utbud i galleriet.

När jag rest runt bland regionerna har jag rätt ofta fått titta in i era ateljéer. Så roligt och så oerhört inspirerande! Jag har ofta känt en stor glädje och fått en stor lust att sätta igång med nya bilder så fort jag kommit hem. Det var för övrigt vid ett sådant ateljébesök som jag bestämde mig att på allvar försöka finna det abstrakt uttryck för mitt måleri, som jag letat länge efter och som jag ständigt misslyckats med.

I förbundets arbete sker alltid betoningen på att det är i våra regioner som arbetet ska ske. Det är där man ska arrangera medlemsutställningar, mingel och föreläsningar. Förbundet ska bara ägna sig år de övergripande frågorna; målsättning, ekonomi, riktlinjer och annat strukturellt. Så har vi sagt i flera år och det gäller fortfarande. Men vi har lagt till en sak som har fått och kommer att allt större plats, den gemensamma manifestationen.

Så därför är det dags, nu slår vi på stort. Det är dags för hela förbundet att visa upp sig, sin djup och sin bredd, och det sker genom utställningen Ett verk var, där inbjudan gått ut eller är på väg att göra det.

Glad sommar!

Ronny Knutsson
Ordförande, Svenska Konstnärsförbundet

Svenska Konstnärsförbundet

Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

08-555 96 350
info@konstnarsforbundet.se

Kansliet
Kansliet är bemannat
tisdag och torsdag, kl 10-14

ArtGallery
SK:s webbredaktör arbetar på tisdagar
webb@konstnarsforbundet.se
 
Styrelsen
Läs mer ››

 Bildkonstnaren2 2018

Bildkonstnären 2, 2018
Omslag: "Blidösund" Gunilla Bjärås
Foto: Gunilla Bjärås