Kansliet är bemannat  tisdag och torsdag kl 10-14. Övrig tid telefonsvarare 08-555 963 50 eller e-post

Ledaren

Förbundsordföranden har ordet

Ronny Knutsson 600

Bildning

För några veckor sedan deltog jag i en konstrunda. Men inte vilken som helst, en konstrunda med offentlig konst. Och inte vilken konst som helst, utan den konst som byggbolaget Botrygg har i sina fastigheter. Vi kunde se mosaik av Ernst Billgren, ett litet torg i tegel av Peter Freudental, målningar av bland annat Bertil Almström och Claes-Åke Schlönzig i trapphusen. Dess styrelseordförande Michael Cocozza har ett mycket stort intresse för konst och därför köpt in den för att visas upp och användas av allmänheten och för dem som bor i fastigheterna. Jag är själv en av dem och vi har målningar, gamla norrköpingsmotiv i varje trappuppgång.

Jag vill med detta inte göra reklam för fastighetsbolaget, men jag tycker det är oerhört intressant att någon på detta sätt vill sprida konst, och som jag ser det verka för folkbildning. En angelägenhet som blir allt större när obildningen sprider sig i landet.

Åsa Wikforss, filosof och ny ledamot i Svenska Akademin, sa i radioprogrammet Filosofiska rummet, citerar ur mitt minne, att kritiskt tänkande, som lärs ut i skolorna, inte är möjligt om man inte har kunskap, inte är bildad. Intressant och mycket tankeväckande.

Det är i denna bildningsanda SK ska verka. Vi har i vår vision skrivit att om ett antal år är SK” en allmänt känd och respekterad organisation som genom sin verksamhet berikar och stimulerar intresset för konst och konsthantverk hos allmänheten. Vi vill genom vår konst ge människor vårt bidrag till de redskap som behövs för att bättre förstå och tolka en värld i ständig omvandling.

Vi gör detta på olika sätt ett sätta är ”informationen utåt inklusive ociala medier” och att ”ge ut tidningen Bildkonstnären”. Det aktuella förnyelsearbetet just nu  är en omgjord och utvecklad tidning. 

Hoppas att ni gillar den! Det göt jag!

PS. Titta gärna den konst jag skriver om på https://www.botrygg.se/om-botrygg/konstgalleri/

Ronny Knutsson
Ordförande, Svenska Konstnärsförbundet

Svenska Konstnärsförbundet

Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

08-555 96 350
info@konstnarsforbundet.se

Kansliet
Kansliet är bemannat
tisdag och torsdag, kl 10-14

ArtGallery
SK:s webbredaktör arbetar på tisdagar
webb@konstnarsforbundet.se
 
Styrelsen
Läs mer ››

 BK 2 2019

Bildkonstnären 2, 2019

Utgivning 20 juni till SK:s medlemmar.
Inte medlem men önskar tidningen?
Bli stödmedlem ››