Kansliet är bemannat  tisdag och torsdag kl 10-14. Övrig tid telefonsvarare 08-555 963 50 eller e-post

Ledaren

Förbundsordföranden har ordet

Ronny Knutsson 600

2019 bygger vi vår vision

Vid styrelsemötet i september beslutades om en vision för Svenska Konstnärsförbundet:
Svenska Konstnärsförbundet (SK) är en allmänt känd och respekterad organisation
Som genom sin verksamhet berikar och stimulerar intresset för konst och konsthantverk hos allmänheten. Detta uppnår vi genom att vara ett brett nätverk för aktiva konstutövare.

Lätt att prata och skriva om än att utföra och nå resultat. Men vi behöver ändå göra det, prata om det, diskutera hitta lösningar, komma med förslag skapa nya rutiner och arbetsformer.
Vid mötet listade vi också ett antal punkter som vi tror måste ingå i arbetet med att visionen.

Vi tror att vi behöver bli bättre på att arbeta med vår traditionella information, hemsida, Nyhetsbrevet, Bildkonstnären och vår folder. Men SK finns också på flera sociala medier, Facebook och Instagram och har dessutom material på Youtube, den allt viktigare informationskanalen. Till detta ska läggas Art Gallery som redan är viktigt för många medlemmar; en tjänst som ger kontakter ut i gallerivärlden.

SK är inget utan sina medlemmar. Välkänt, men ändå värt att upprepas. Vi har nyss avslutat utställningen Ett verk var där ett sextiotal medlemmar visade var sitt verk, kanske var du en ibland dem. En mycket, mycket lyckad utställning inte minst för att så gott som alla konstnärer var där och kunde knyta kontakter med varandra. Slutsatsen vi drar av detta är att SK ska fortsätta på den inslagna vägen att stimulera till verksamheter och skapa utställningsmöjligheter. Det som nu är en upptrampad stig behöver bli en bred väg med många korsande sidovägar som bildar många och täta nätverk, nätverk av medlemmar. Stimulera till utställningar och skapa utställningsmöjligheter.

Och vi får gärna bli fler medlemmar!

Med detta önskar jag dig en God Jul och ett Gott Nytt År! Låt oss ta oss an 2019 med goda föresatser och blicken framåt.

Ronny Knutsson
Ordförande, Svenska Konstnärsförbundet

Svenska Konstnärsförbundet

Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

08-555 96 350
info@konstnarsforbundet.se

Kansliet
Kansliet är bemannat
tisdag och torsdag, kl 10-14

ArtGallery
SK:s webbredaktör arbetar på tisdagar
webb@konstnarsforbundet.se
 
Styrelsen
Läs mer ››

 BK4 2018

Bildkonstnären 4, 2018
"Besök i min ateljé"
Omslag: I ateljén hos Margret Nordström
Foto: Margret Nordström