Kansliet är bemannat  tisdag och torsdag kl 10-14. Övrig tid telefonsvarare 08-555 963 50 eller e-post

Ledaren

Förbundsordföranden har ordet

Ronny Knutsson 600

”Svenska Konstnärsförbundet (SK) är en allmänt känd och respekterad organisation som genom sin verksamhet berikar och stimulerar intresset för konst och konsthantverk hos allmänheten.
Detta uppnår vi genom att vara ett brett nätverk för aktiva konstutövare. ”

Så står det i den Vision som styrelsen har tagit ställning till under hösten 2018. Den är utmanande och ambitiös, men tydligt i sin inriktning i åt vilket håll vårt arbete ska riktas. SK ska inte bara vara känt bland konstnärer, SK ska vara känt bland allmänheten som en förening av konstnärer som kännetecknas av att leverera konst av god kvalitet.

Nu står årsstämman inför dörren och visionen kommer att presenteras då, liksom hur vi ska arbeta för att nå dit. Men några saker kan sägas redan. Vi behöver bli fler medlemmar och vi behöver arbeta med alla medlemmar vi har. SK behöver intensifiera sitt arbete med information, kanske mer sammanhållen och riktad information. Mer uppsökande verksamhet på olika konstskolor för att berätta om SK. Regionernas uppdrag blir att alltid rikta sig till hela regionen, att höra av sig, att skapa arbetsgrupper och nätverk i de mer perifera delarna av regionen. Ingen medlem ska glömmas bort.

Det moderna medielandskapet, som vi är mycket beroende av för att uppfylla visionen, har också en helt annan karaktär nu än för bara en tio år sedan, eller kanske till och med för bara fem år sedan. Alla (rätt) nya sociala medier ska tillsammans med de gamla trotjänarna, hemsidor (får väl nästan beskrivas som äldre) och det tryckta mediet i form av broschyrer och tidningar samverka till att ge ett enhetligt och tydligt budskap till användarna, till läsarna om vad SK vill och står för.

I detta arbete ingår att framöver arbeta med våra media, främst hemsida, broschyr och tidningen, så att de ger samma intryck, har ett gemensamt formspråk, att de visar på det nuvarande och framtida SK. Att man känner igen sig.

Detta betyder att Bertil Eriksson, efter lång och mycket trogen tjänst som redaktör för Bildkonstnären, efter detta nummer lämnar över till Eva Olsson, vår webbmaster. Ett stort och mycket varmt tack till Bertil och ett lika varmt välkommen till Eva! Vi återkommer med en intervju med Bertil.

Ronny Knutsson
Ordförande, Svenska Konstnärsförbundet

Svenska Konstnärsförbundet

Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

08-555 96 350
info@konstnarsforbundet.se

Kansliet
Kansliet är bemannat
tisdag och torsdag, kl 10-14

ArtGallery
SK:s webbredaktör arbetar på tisdagar
webb@konstnarsforbundet.se
 
Styrelsen
Läs mer ››

 BK 2 2019

Bildkonstnären 2, 2019

Utgivning 20 juni till SK:s medlemmar.
Inte medlem men önskar tidningen?
Bli stödmedlem ››