Kansliet är bemannat  tisdag och torsdag kl 10-14. Övrig tid telefonsvarare 08-555 963 50 eller e-post

Prenumerera på Bildkonstnären

Prenumeration
För medlemmar ingår tidningen i medlemsavgiften.
Övriga kan prenumerera för 200 kr/år (3 nr) Plusgiro: 12 00 40-1
Lösnummer 60 kr

Du hittar tidigare nummer av Bildkonstnären på
www.kulturtidskrifter.nu ››
www.tidskrifter.nu ››

 

Svenska Konstnärsförbundet

Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

08-555 96 350
info@konstnarsforbundet.se

Kansliet
Kansliet är bemannat
tisdag och torsdag, kl 10-14

ArtGallery
SK:s webbredaktör arbetar på tisdagar
webb@konstnarsforbundet.se
 
Styrelsen
Läs mer ››

 BK4 2018

Bildkonstnären 4, 2018
"Besök i min ateljé"
Omslag: I ateljén hos Margret Nordström
Foto: Margret Nordström