Kansliet är bemannat måndag och onsdag kl 10-14. Övrig tid telefonsvarare 08-555 963 50 eller e-post

Prenumerera på Bildkonstnären

Prenumeration
För medlemmar ingår tidningen i medlemsavgiften.
Övriga kan prenumerera för 200 kr/år (4 nr) Plusgiro: 12 00 40-1
Lösnummer 60 kr

Du hittar tidigare nummer av Bildkonstnären på
www.kulturtidskrifter.nu ››
www.tidskrifter.nu ››

 

Svenska Konstnärsförbundet

Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

08-555 96 350
info@konstnarsforbundet.se

Kansliet
Kansliet är bemannat
måndag och onsdag, kl 10-14

ArtGallery
SK:s webbredaktör arbetar på tisdagar
webb@konstnarsforbundet.se
 
Styrelsen
Läs mer ››

Bildkonstnaren4 2017

Bildkonstnären 4, 2017
Omslag: "Buicken" av Kjell Fogborn
Foto: Kjell Fogborn