Kansliet är bemannat  tisdag och torsdag kl 10-14. Övrig tid telefonsvarare 08-555 963 50 eller e-post

Prenumerera på Bildkonstnären

Prenumeration
För medlemmar ingår tidningen i medlemsavgiften.
Övriga kan prenumerera för 200 kr/år (3 nr) Plusgiro: 12 00 40-1
Lösnummer 60 kr

Du hittar tidigare nummer av Bildkonstnären på
www.tidskrifter.nu ››

 

Svenska Konstnärsförbundet

Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

08-555 96 350
info@konstnarsforbundet.se

Kansliet
Kansliet är bemannat
tisdag och torsdag, kl 10-14

ArtGallery
SK:s webbredaktör arbetar på tisdagar
webb@konstnarsforbundet.se
 
Styrelsen
Läs mer ››

 BK1 2019 small

Bildkonstnären 1, 2019

"Grafik, skulptur & keramik
"
Omslag: Anne E Svensson antagen på Liljevalchs Vårsalong.
Foto: Bertil Eriksson