Kansliet är bemannat  tisdag och torsdag kl 10-14. Övrig tid telefonsvarare 08-555 963 50 eller e-post

Fråga juristen

Juristen Katarina

Katarina Renman Claesson är jur kand och forkare och har ägnat sig åt upphovsrätt i snart tjugo år. Hon har också intresserat sig för rättsfrågor som rör konstnärer. 

 

Ja, men det är ju bara för privat bruk och det är väl ok. Eller?
Ja, det finns ett utrymme för oss att i privatlivet både kopiera och tillgängliggöra verk. Men det är ganska begränsat och gäller t.ex. inte när vi framför andras musik och film inför publik eller när vi lägger ut bilder av andras verk i sociala medier. Jag förklarar närmare nedan.

Kopiering för ”privat bruk”. Vad betyder det egentligen?
Det är ok för var och en av oss att kopiera ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk för privat bruk. Ett fåtal exemplar är färre än ett tiotal exemplar. Och såklart, privatkopiering kan bara göras av lagliga exemplar, inte av bilder mm som annan kopierat/lagt ut utan tillstånd. Och notera att verket måste vara offentliggjort. Det är inte ok att kopiera verk som upphovspersonen själv valt att inte presentera för omvärlden på något sätt.

Det är privat bruk t.ex. då man kopierar en tavla genom att måla eller fotografera den åt sig själv eller några vänner eller släktingar. Kopieringen får inte ett kommersiellt syfte. Du får förmedla bilden till din privata krets, t.ex. en vän/släkting via mail eller MMS. Det är inte privat bruk att lägga ut bilden på Facebook, Instagram eller i liknande social (offentlig) media. För det behövs tillstånd! Men det behöver dock inte vara en signerad licens på ett papper. Det kan vara så enkelt som ett muntlig ok från konstnären eller en skylt som signalerar att bilder får läggas upp på nätet. Försök också att ange konstnären och konstverkets titel.

Du kan inte be annan kopiera annans design, skulptur eller konstverk…
I sammanhanget är det viktigt att uppmärksamma att det inte är tillåtet, ens för privat bruk, att låta en utomstående framställa bruksföremål (ex stolar, bord o likn.), skulpturer eller genom ett konstnärligt förfarande efterbilda andras skyddade konstverk. Det innebär att man inte kan beställa av annan att göra kopior av designermöbler, skulpturer eller att genom ett konstnärligt förfarande göra en kopia av någon annans konstverk. Man får inte heller låta annan framställa kopior av musikaliska verk eller filmverk.

Den privata kopieringen inkluderar inte kopiering åt kollegor på arbetsplatsen, även om det bara skulle handla om en enda artikel till en kollega. För den typen av kopiering finns istället en möjlighet för företaget att teckna en s.k. avtalslicens för företagskopiering.

Vad gäller när jag framför och/eller överför (via teknik) verk privat? Och vad gäller för de (fysiska) exemplar av ett verk som jag äger?
Om ett verk inte framförs eller överförs (via teknik), för/till allmänheten, anses det ske i privatlivet och faller utanför upphovsrätten. Det är alltså helt ok att t.ex. sjunga och spela musik och film i privata sammanhang, att skicka bilder, texter, ljud- och filmklipp via sin privata mail till nära släkt och vänner. Men privat betyder här verkligen privat. Det kan vara en middag med några få vänner, ett bröllop eller ett dop.
Lite specialregler gäller i fråga om fysiska exemplar av ett verk, t.ex. en tavla, affischer, böcker och LP-skivor, där exemplaret ägs av annan än upphovspersonen/konstnären. I det fallet är det den som äger exemplaret som bestämmer över när just det exemplaret ska visas både privat och för allmänheten. Detsamma gäller för spridning av exemplaret i form av utlån eller försäljning.

Det betyder att det är tavlans ägare som ska säga ok till att låna ut sitt exemplar till en utställning. Upphovspersonen/konstnären behöver inte tillfrågas. Men det är ändå vanligt att konstnären (eller dennes arvingar) informeras om att en utställning av hens verk kommer att ske och möjligen också hur verket kommer att hängas.

När det gäller uthyrning är det fortfarande upphovspersonen som bestämmer, inte den som äger exemplaret. Den som äger en tavla av dig får alltså inte hyra ut den utan att du som upphovsperson tillfrågas. I USA, där den här idén kommer ifrån, räcker det med att fråga den som äger exemplaret. 

Handlar det verk där det är mer än 70 år sedan upphovspersonen dog, finns inget upphovsrättsligt skydd. Det innebär att verk av upphovsmän som dog 1947 kan kopieras, bearbetas och tillgängliggöras som man önskar 2018. Verket är ”public domain” eller som vi säger ”allmängods”.
Hoppas du nu känner dig lite mer säker på vad du och andra kan göra privat.

Ha det fint i sommar, så hörs vi igen till hösten.
mvh Katarina Renman Claesson.
Mer finns att läsa i boken Konstjuridik - med fokus på konstnären.

Svenska Konstnärsförbundet

Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

08-555 96 350
info@konstnarsforbundet.se

Kansliet
Kansliet är bemannat
tisdag och torsdag, kl 10-14

ArtGallery
SK:s webbredaktör arbetar på tisdagar
webb@konstnarsforbundet.se
 
Styrelsen
Läs mer ››

 Bildkonstnaren2 2018

Bildkonstnären 2, 2018
Omslag: "Blidösund" Gunilla Bjärås
Foto: Gunilla Bjärås