Kansliet är bemannat måndag och onsdag kl 10-14. Övrig tid telefonsvarare 08-555 963 50 eller e-post

Fråga juristen

Juristen Katarina

Katarina Renman Claesson är jur kand och forkare och har ägnat sig åt upphovsrätt i snart tjugo år. Hon har också intresserat sig för rättsfrågor som rör konstnärer. 

Flaggan i konsten

Under sensommaren skapade Mattias Norströms konstverk Du gamla du fria starka reaktioner och rubriker. Verket består av en böjd flaggstång med en hissad svensk flagga, och det var när den visades på Sergels torg i Stockholm som den orsakade allt ifrån uppretade samtal på Ring p1 till diskussioner i nyhetsprogrammen om verket och vad det uppfattades förmedla. Ett land som skäms eller ett land som tyngs?
Reaktion på hur man använder en nationsflagga i konst är inte ny. Konstnären Carl Johan de Geer fälldes 1967 för ”skymfande av rikssymbol”. Han hade i verket Skända Flaggan avbildat den svenska flaggan brinnande med ett könsord skrivet tvärs över. Domen blev omdebatterad och bestämmelsen avskaffades kort därefter år 1970. Lagstiftaren konstaterade att den allmänna inställningen till att ”hålla flaggan i helgd” ändrats sedan bestämmelsen infördes 1948 och att det därför var tid att avskaffa förbudet.

Men finns det idag inget skydd mot provokativ användning av nationsflaggor?
Jo, bestämmelsen om förargelseväckande beteende och skadegörelse kan i vissa fall tillämpas. Om flaggan används på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten eller om det är fråga om förstörelse eller skada av egendom till men för någon annan, kan det vara straffbart. Men domstolarna har varit noga med att klargöra att det handlar om vad som sker och inte att det är just en flagga som är föremål för beteendet eller skadegörelsen. Det är sättet (formen) som yttrandet framförts på som ska förarga, inte innehållet (flaggan). 

Även i USA, liksom i många andra länder och sammanhang, finns en tradition av att använda nationsflaggan i konst och även här med efterföljande kraftiga reaktioner på detta. År 1989 uppstod kontroverser kring Dread Scott Tylers verk What is the Proper Way to Display An American Flag? som visade en amerikansk flagga placerad på golvet så att besökarna kom att trampa på flaggan. I det här fallet gick det så långt att dåvarande president George Bush Sr. uttalade sig och ansåg att verket var “disgraceful”. Kort härefter föreslog kongressen en lag som skulle skydda nationsflaggan mot vanhelgande. Lagen stoppades dock av Amerikanska högsta domstolen som förklarade att en lagstadgad begräsning av flagganvändning bröt mot konstitutionen, särskilt yttrandefrihetsregleringen. Flaggan representerar ett viktigt symboliskt yttrande.

Under 2009 reagerade allmänheten på ett antal verk med politisk udd. Däribland dåvarande Konstfackstudenten Oscar Guermouches (flagg)verk ”Vi vill åka till Moskva” bestående av tre svenska flaggor varpå militära kampsånger textats. Men verket ledde inte till någon rättslig reaktion, och det visas fortfarande i olika sammanhang.  (Samma år visades och diskuterades Anna Odells examensarbete Okänd, kvinna 2009-349701 samt graffitikonstnären NUG:s filmverk Territorial pissing. Mer om dessa verk en annan gång.)

Provocerande konst, särskilt sådan som innehåller politiskt, nationellt, religiöst och sexuellt laddade uttryck, leder ofta till frågor om vad som egentligen är konst och hur långt den konstnärliga friheten och yttrandefrihetsskyddet sträcker sig. Men det är, som domstolarna klargjort, en viktig del av ett demokratiskt samhälle att vår grundlagsskyddade yttrandefrihet skyddar också provokativ konst. När det gäller just nationsflaggan, så symboliserar den så mycket som inte kan sägas i ord. Och visst är det så. En böjd flaggstång på Sergels torg får oss att tänka på och diskutera frågor och händelser i vår nutid, oavsett vad man tycker om verket.
Allt för nu.

Katarina Renman Claesson

Svenska Konstnärsförbundet

Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

08-555 96 350
info@konstnarsforbundet.se

Kansliet
Kansliet är bemannat
måndag och onsdag, kl 10-14

ArtGallery
SK:s webbredaktör arbetar på tisdagar
webb@konstnarsforbundet.se
 
Styrelsen
Läs mer ››

Bildkonstnaren4 2017

Bildkonstnären 4, 2017
Omslag: "Buicken" av Kjell Fogborn
Foto: Kjell Fogborn