Kansliet är bemannat måndag och onsdag kl 10-14. Övrig tid telefonsvarare 08-555 963 50 eller e-post

Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt i Sverige är en ekonomisk förening som företräder upphovspersoner inom bildområdet. Föreningen representerar fler än 8500 direktanslutna upphovspersoner samt organisationerna KRO/KIF, Svenska Fotografers Förbund, Svenska Tecknare, Journalistförbundet och Svenska Konstnärsförbundet.

Bildupphovsrätt fungerar som en serviceorganisation för bildanvändare med tillstånd och/eller avtal och ser till att upphovspersonen får betalt när en bild återges.  Bildupphovsrätt har ansvar för att samla in och fördela medel för följerättsersättning och individuell reprografiersättning. Även den individuella visningsersättningen, som är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas verk visas offentligt, fördelas via Bildupphovsrätt.

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse och grundades 1989 av KRO. Verksamheten finansieras via kostnadsavdrag på de ersättningar som samlas in, idag 20 %.

Du kan teckna ett gratis medlemskap i Bildupphovsrätt. I Bildupphovsrätts uppdrag ingår då att bevaka den ekonomiska och ideella rätten när verk används på bland annat följande områden:

  • Inspelning och visning av verk i tv och på film.
  • Reproduktion av verk för illustrationsändamål i trycksaker, diabilder, på nätet och liknande.
  • Återgivning av verk i annan teknik t.ex. dekoration på porslin och textil
  • Samla in ersättning för reproduktionsarvoden och vidareförsäljningsavgifter (följerätt)
  • Ingripa mot olovliga nyttjanden av dina verk
  • På områden där avtalslicens gäller enligt upphovsrättslagen.
  • Fördela vissa offentligrättsliga ersättningar.

Bildupphovsrätt ska agera självständigt och verka för att du som upphovsperson får bästa möjliga villkor när verk används.
Här finns en länk till beställning av medlemsavtal. http://bildupphovsratt.se/upphovspersoner/bli-medlem-i-bildupphovsratt

Svenska Konstnärsförbundet

Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

08-555 96 350
info@konstnarsforbundet.se

Kansliet
Kansliet är bemannat
måndag och onsdag, kl 10-14

ArtGallery
SK:s webbredaktör arbetar på tisdagar
webb@konstnarsforbundet.se
 
Styrelsen
Läs mer ››

 Bildkonstnaren 1 2018 small

Bildkonstnären 1, 2018
Omslag: "Will you ever be great again", Anna Afzelius-Alm
Foto: Anna Afzelius-Alm

 I din brevlåda 16 mars 2018