Kansliet är bemannat måndag och onsdag kl 10-14. Övrig tid telefonsvarare 08-555 963 50 eller e-post

Region Nord

SK Region Nord
Norrbotten och Västerbottens län

Region Nord har i skrivandets stund 21 medlemmar. Region Nord har delats och region Mitt har tillkommit.

Planerad verksamhet

Styrelsen verkar för att få till stånd en jurybedömd utställning.

Kom gärna med förslag på verksamhet till oss i styrelsen. Vi ser fram mot ett kreativt år med mycket konst och många roliga möten! Vi påminner om möjligheten att vara representerad i Art Galleri. Kulturnatta i Boden i augusti är ett tillfälle att visa sin konst.


Utstallarna

Konst i det Vita:

i år deltog, från vänster, Staffan Pihl, Bo Lakso, Siv Johansson, Margareta Isaksson, Roger Sandberg, Eva Westlund och Anders Hägglund.

 

Svenska Konstnärsförbundet

Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

08-555 96 350
info@konstnarsforbundet.se

Kansliet
Kansliet är bemannat
måndag och onsdag, kl 10-14

ArtGallery
SK:s webbredaktör arbetar på tisdagar
webb@konstnarsforbundet.se
 
Styrelsen
Läs mer ››

Bildkonstnaren4 2017

Bildkonstnären 4, 2017
Omslag: "Buicken" av Kjell Fogborn
Foto: Kjell Fogborn