Kansliet är bemannat måndag och onsdag kl 10-14. Övrig tid telefonsvarare 08-555 963 50 eller e-post

Medlemsutställningar Region Väst

Anslagstavlan för medlemsutställningar


1802 SKposter10till15feb2018

2018-02-15

180222 regiovast
2018-02-22

Svenska Konstnärsförbundet

Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

08-555 96 350
info@konstnarsforbundet.se

Kansliet
Kansliet är bemannat
måndag och onsdag, kl 10-14

ArtGallery
SK:s webbredaktör arbetar på tisdagar
webb@konstnarsforbundet.se
 
Styrelsen
Läs mer ››

Bildkonstnaren4 2017

Bildkonstnären 4, 2017
Omslag: "Buicken" av Kjell Fogborn
Foto: Kjell Fogborn