Kansliet är bemannat måndag och onsdag kl 10-14. Övrig tid telefonsvarare 08-555 963 50 eller e-post

Region Öst

SK Region Öst
Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland, Gotland samt Stockholms län.

Vi har en regionstyrelse där vi bl.a. arbetar med att planera utställningar och andra arrangemang för våra medlemmar.

Vi har också ett flertal hyrgalleriavtal där du som medlem kan få rabatt om du ska ha utställningar. Se mer info under menyn Gallerier

SK Region Öst ger ut SK-Nytt 4, 5 ggr under året. Om du vill få in material i vårt medlemsblad kontakta då Lena eller Bertil (se högermenyn). Vi plockar in allt som har allmänintresse för Östs medlemmar. T ex att få kontakt med någon att ställa ut, hitta några som bor i din närhet för att kanske bilda arbetsgrupper, workshops*. Eller du kanske vill bjuda in några till din ateljé?

*En workshop är ett kortare tillfälle där en grupp samlas för att tillsammans eller var och en för sig, ge kraft och få fart på kreativiteten.

Aktuellt

Minglet 22 november
Blev välbesökt med ett mycket intressant fördrag om POP-konstens historia av Peter Frisk, konstnär och stadsvandrare.


2018 planeras två stora utställningar  
För Östs medlemmar kommer en inbjudan i nästa SK-Nytt till en utställning i Södermalms konsthall som ligger i gamla Skatteskrapan på Götgatan. Utställningstid: 22 mars t o m 27 mars.

Under konstens vecka 2018 är en utställning inbokad på Husby konsthall. Det blir en nationell utställning med temat: Ett verk var. Inbjudan kommer efter sommaren.


Detta försöker vi genomföra under 2018
Vi håller också på att e-posta våra medlemmar i de olika länen om ett närmare samarbete, att starta lokala grupper, hjälpa till att ordna utställningar, även med lite ekonomiska bidrag, och möjlighet att förlägga ett möte – mingel på någon plats i länet.

 

regionost news

Hämta nyhetsbrevet som PDF här ››

Film från utställningen i Galleri Qurinius

 

Svenska Konstnärsförbundet

Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

08-555 96 350
info@konstnarsforbundet.se

Kansliet
Kansliet är bemannat
måndag och onsdag, kl 10-14

ArtGallery
SK:s webbredaktör arbetar på tisdagar
webb@konstnarsforbundet.se
 
Styrelsen
Läs mer ››

Bildkonstnaren4 2017

Bildkonstnären 4, 2017
Omslag: "Buicken" av Kjell Fogborn
Foto: Kjell Fogborn