Konferens på Röhsska museet om designens roll inom gestaltad livsmiljö

Välkommen till en konferens på Röhsska museet den 18 november om designens roll och betydelse för hur våra livsmiljöer gestaltas. Hur går vi från teori till praktik i dessa kreativa och ofta komplexa designprocesser?

Röhsska museet i Göteborg och Form/Design Center i Malmö arrangerar tillsammans två halvdagskonferenser med syfte att lyfta design och tydliggöra det vidgade designområdet inom den nya politiken för gestaltad livsmiljö.

Röhsska museet och Form/Design Center är båda utpekade regionala mötesplatser inom området gestaltad livsmiljö med nationella uppdrag från Kulturdepartementet. Konferenserna äger rum i Göteborg den 18 november 2021 och i Malmö den 21 april 2022. 

https://rohsska.se/rohsska-museet-regional-motesplats-for-design-och-konsthantverk/

Scroll to Top