Konstnärligt gestaltningsuppdrag: ISGR Guldheden Lokalförvaltningen (Göteborgs Stad)

Två konstnärliga gestaltningsuppdrag i samband med byggnation av internationell skola. Uppdrag 1: Förslag till gestaltning i terrazzogolv, inomhus. Uppdrag 2: Mindre skulpturer av metall, utomhus. Skissarvode: 3 x 35 000 SEK exkl. moms per vardera uppdrag. Genomförandebudget: 300 000 / 700 000 SEK exkl. moms. I uppdragen ingår arbete tillsammans med elever från skolan. Ansökan sker via TendSign.

Behörighet (kvalificeringskrav)
• vara yrkesverksam konstnär
• inneha godkännande för F-skatt, alt. arbeta via företag med F-skatt
• bifoga 3 referensuppdrag

Sökande kan lämna intresse för ett eller båda gestaltningsuppdragen, men man kan maximalt erhålla ett skissuppdrag.
Sista ansökningsdag: 7 juli 2022
Länk till utlysningen ››

Scroll to Top