Fyra konstnärliga gestaltningsuppdrag för Tröingeskolan i Falkenberg

Konstnärer bjuds in att anmäla intresse i upphandling av 4 gestaltningar till Tröingeskolan. Uppdrag 1: idrottshallens fasad. Uppdrag 2: skolans entrétorg. Uppdrag 3: torg inomhus. Uppdrag 4: skolgården. Skissarvode: 1 x 50 000 SEK exkl. moms per uppdrag. Budget uppdrag 1: 450 000 SEK exkl. moms. Budget uppdrag 2-4: 600 000 SEK exkl. moms. Ansökan sker i TendSign

Behörighet (kvalificeringskrav)
Konstnären ska: 
– vara professionellt verksam 
– ha konstnärlig examen motsvarande minst 3-årig högskoleutbildning eller ha bedrivit dokumenterad konstnärlig verksamhet under minst 5 år
– vara registrerad för F-skatt, arbeta via ett företag är registrerad för F-skatt e.d.

Sista ansökningsdag: 30 november 2022
Länk till utlysningen ››

Scroll to Top