Artist in residence

Kulturbyrån vid Ålands landskapsregering välkomnar ansökningar om vistelsestipendium till Eckerö Post- och tullhus samt till Källskär. 

Eckerö Post- och tullhus gästbostad finns att sökas senast den 16 januari 2023 kl.16.15. 

Gästbostaden, som finns i den södra flygeln, består av 2 rum om totalt ca 50 m2 – ett sovrum och ett kombinerat kök/allrum, toalett och dusch. Intill bostadsdelen finns ett arbetsutrymme om ca 35 m2. 

Gästbostaden upplåtes till utövande konstnärer och kulturarbetare inom samtliga konstområden. Vistelse beviljas 1 månad under perioden maj-september 2023. Vistelsestipendium söks för hel kalendermånad. Hyran för en månad är 120 € och betalas i förskott. 

Ansökan skickas till Ålands kulturdelegation och ska innehålla en arbetsplan över önskad vistelse samt ett CV. Ansökan görs enligt anvisningar och blankett som man hittar på Ålands kulturdelegations hemsida under länken https://www.kultur.ax/gastbostader 

Scroll to Top