Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret

Välkommen att lämna intresseanmälan för gestaltningsuppdrag längs med det nya gång- och cykelstråket i Frihamnen. Två förslag väljs ut. Gestaltningarna ska väga in klimatomställning och projekten samverka med en ideell organisation eller grupp som idag inte självklart spenderar tid på platsen. Skissarvode: 4 x 40 000 SEK exkl. moms. Budget: 2 x 350 000 SEK exkl. moms. Ansök via TendSign el. email.
Behörighet (kvalificeringskrav)

Sökanden/a: 
– måste kunna fakturera, ex. genom att vara godkänd för F-skatt 
– får inte sprida information om att de lämnat intresseanmälan eller att de eventuellt fått skissuppdrag utanför teamet. 
– anonymitet måste bibehållas under juryprocessen 
Mer info via länk nedan.

Sista ansökningsdag: 12 december 2022
Läs mer ››

Scroll to Top