Samla tre eller flera SK-medlemmar och ordna en gemensam utställning!

Kontakta din region och ansök om bidrag till era omkostnader. Bidragets storlek beror på hur många ni är och vilka kostnader ni har.
För rättvisans skull kan varje enskild medlem tillgodogöra sig bidraget endast en gång under perioden hösten 2022 till och med hela 2023.

Känner du inga andra medlemmar i ditt närområde? Sök dem på Forum4U eller kontakta din regionstyrelse och få hjälp att hitta dem!

Rulla till toppen