Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen

 

Förbundsstyrelsen 2021

Förbundsordförande Ronny Knutsson, region öst konst.ordf@gmail.com
Vice ordförande Ingalill Angbäck, region syd regionsyd@konstnarsforbundet.se
Kassör Astrid Andersson, region öst ekonomi@konstnarsforbundet.se
Sekreterare Birgitta Nickolausson, region mitt regionmitt@konstnarsforbundet.se
Ledamot Maj-Lis Uller, region väst ullergarden@telia.com
Ledamot Gunilla Bitsos, region väst regionvast@konstnarsforbundet.se
Ledamot Naemi Bure, region öst regionost@konstnarsforbundet.se

Suppleanter
Kristina Nilsson, region syd kristina@powerofvoice.se
Meit Fagerqvist, region öst meith.fagerqvist@gmail.com
Titti Lindgren, region mitt titti.lindgren@gmail.com

Scroll to Top