Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen

 

Förbundsstyrelsen 2022

Förbundsordförande Ronny Knutsson, region öst info@konstnarsforbundet.se
Vice ordförande Ingalill Angbäck, region syd regionsyd@konstnarsforbundet.se
Kassör Astrid Andersson, region öst ekonomi@konstnarsforbundet.se
Sekreterare Birgitta Nickolausson, region mitt regionmitt@konstnarsforbundet.se
Ledamot Meith Fagerqvist, region öst regionost@konstnarsforbundet.se

Ledamot Maj-Lis Uller, region väst regionvast@konstnarsforbundet.se
Ledamot Gunilla Bitsos, region väst regionvast@konstnarsforbundet.se

Suppleanter
Kristina Nilsson, region syd regionsyd@konstnarsforbundet.se
Titti Lindgren, region mitt regionmitt@konstnarsforbundet.se

Scroll to Top