Kansliets telefontid: tisdagar kl 10-12

2106 comp

2106 mobil

Sök medlemskap ››
Läs om intagningar mm

Landet runt ››
Medlemsutställningar från norr till söder

Nya Art Gallery ››
samt Forum4U för medlemmar

Kultur- och arbetsstipendium samt gästateljéstipendium

Västra Götalandsregionen, Kulturnämnden

 

Kulturnämnden utlyser årligen 10 kulturstipendier à 30 000 kronor och 15 arbetsstipendier à 100 000 kronor. VGR erbjuder även stipendier för gästateljévistelser runt om i världen. Stipendierna är ett av kulturnämndens sätt att gynna nyskapande i Västra Götaland och skapa förutsättningar för långsiktigt konstnärligt skapande inom alla genrer.

Behörighet (kvalificeringskrav)
Kan sökas av yrkesverksamma konstnärer bosatta och verksamma i Västra Götaland.
Sista ansökningsdag 15 december 2021
Länk till utlysningen ››

Annemarie Wejerfelt region syd

Månadens konstnär
December 2021
Elisabeth Malmgren, region väst
Läs mer ››

BK omslag 21 2 small

Bildkonstnären 3, 2021
Utgivning 15 september till SK:s medlemmar.
Inte medlem men önskar tidningen? 
Bli stödmedlem ››

 

Forum4U
- en mötesplats för konstnärer
 

appstore

googleplay

Annonsörer från senaste numret av Bildkonstnären. Klicka för att läsa mer

Kontakt

Svenska Konstnärsförbundet
Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

08-650 80 00
info@konstnarsforbundet.se

Kansliet 
Kansliet har telefontid: 
tisdagar kl 10-12
Övrig tid: telsvar eller e-post

Följ @svkonst

Facebook - SK
Facebook - Bildkonstnären

Instagram - SK
Instagram - SK Art Gallery
Instagram - Bildkonstnären