Kansliets telefontid: tisdagar kl 10-12

2106 comp

2106 mobil

Aktuellt ››
Ansökningar till projekt mm

Landet runt ››
Medlemsutställningar från norr till söder

Forum4u ››
Forum för SKs medlemmar

Kansliet håller stängt p.g.a. sjukdom

Fri entré på statliga museer

Fri entré infördes den 1 februari 2016 på 18 statliga museer:

Armémuseum
Etnografiska museet
Flygvapenmuseum i Linköpin
Hallwylska museet
Historiska museet
Kungl. myntkabinettet
Livrustkammaren
Marinmuseum i Karlskrona
Medelhavsmuseet
Moderna museet i Stockholm och Malmö
Nationalmuseum
Naturhistoriska riksmuseet
Sjöhistoriska museet
Skoklosters slott
Statens centrum för arkitektur och design
Världskulturmuseet i Göteborg
Östasiatiska museet

Museerna kan fortsatt ta ut entréavgift av vuxna för tillfälliga utställningar, medan barn och unga till och med 18 års ålder har fri entré till samtliga utställningar.

Medlem i SK har även fri entré till Louisiana i Danmark mot uppvisande av medlemskort.

 

 

2107 BorjeMattsson regionvast

Månadens konstnär

Anders Ludvigson, region mitt
Läs mer ››

 

BK omslag 21 2 small

Bildkonstnären 3, 2021
Utgivning 15 september till SK:s medlemmar.
Inte medlem men önskar tidningen? 
Bli stödmedlem ››

 

Forum4U
- en mötesplats för konstnärer
 

appstore

googleplay

Annonsörer från senaste numret av Bildkonstnären. Klicka för att läsa mer

Kontakt

Svenska Konstnärsförbundet
Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

08-650 80 00
info@konstnarsforbundet.se

Kansliet 
Kansliet har telefontid: 
tisdagar kl 10-12
Övrig tid: telsvar eller e-post

Följ @svkonst

Facebook - SK
Facebook - Bildkonstnären

Instagram - SK
Instagram - SK Art Gallery
Instagram - Bildkonstnären