Kansliets telefontid: tisdagar kl 10-12

2106 comp

2106 mobil

Sök medlemskap ››
Läs om intagningar mm

Landet runt ››
Medlemsutställningar från norr till söder

Nya Art Gallery ››
samt Forum4U för medlemmar

SK Integritetspolicy

Från den 25 maj 2018 har EU en gemensam lag som stärker skyddet för personuppgifter. Meningen är att vi alla som EU-medborgare inte ska behöva se vår personliga information användas på olika sätt som vi inte har tänkt oss. Detta ställer krav på alla som samlar in och använder personuppgifter. Följande beskriver kortfattat hur Svenska Konstnärsförbundet använder uppgifter från sina medlemmar.

Användning av personuppgifter

Vårt syfte med insamling och lagring av personuppgifter är att kunna sköta medlemsadministration och medlemskontakter på ett rationellt sätt. Genom att betala medlemsavgiften accepterar du att Svenska Konstnärsförbundet får använda dina uppgifter för att hålla ett medlemsregister. Vi får använda uppgifterna för att kontakta dig, skicka ut nyhetsbrev och annat material vi bedömer relevant för medlemskapet. Förbundet får dela med sig av dina uppgifter till styrelsen i den region du tillhör. Regionen får kontakta dig för att lämna regionsspecifik information så som utställningsmöjligheter och kallelser till möten. Regionen får använda dina uppgifter för att administrera aktiviteter du vill delta i. Vi får även dela med oss av uppgifter till utomstående som bistår oss i att vårda medlemskapet. Vi lämnar ut nödvändiga uppgifter tex för att kunna skicka den tryckta medlemstidningen till dig.

Grunder för användningen av personuppgifter

När du är medlem i Svenska Konstnärsförbundet gäller stadgarna som ett avtal mellan dig och föreningen. Vi sparar dina uppgifter så länge du är medlem. Uppgifter kan komma att sparas i mötesprotokoll så länge föreningen existerar. När medlemskapet upphör kommer uppgifter att arkiveras enligt lagkrav men vi gör ingen uppdatering av uppgifterna. Du ger ditt samtycke till att vi publicerar ditt namn i medlemstidningen i samband med att du blir medlem. Vi kan också publicera namnet på vår webbplats i samband med föreningsaktiviteter du deltar i.

 

Annemarie Wejerfelt region syd

Månadens konstnär
December 2021
Elisabeth Malmgren, region väst
Läs mer ››

BK omslag 21 2 small

Bildkonstnären 3, 2021
Utgivning 15 september till SK:s medlemmar.
Inte medlem men önskar tidningen? 
Bli stödmedlem ››

 

Forum4U
- en mötesplats för konstnärer
 

appstore

googleplay

Annonsörer från senaste numret av Bildkonstnären. Klicka för att läsa mer

Kontakt

Svenska Konstnärsförbundet
Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

08-650 80 00
info@konstnarsforbundet.se

Kansliet 
Kansliet har telefontid: 
tisdagar kl 10-12
Övrig tid: telsvar eller e-post

Följ @svkonst

Facebook - SK
Facebook - Bildkonstnären

Instagram - SK
Instagram - SK Art Gallery
Instagram - Bildkonstnären