Kansliets telefontid: tisdagar kl 10-12

Bildkonstnären

BK omslag 21 2 large

Bildkonstnären 3, 2021
 (utgivning 15 september)

 

Om tidningen

Bildkonstnären ägs och ges ut av Svenska Konstnärsförbundet. Tidningen vänder sig till aktiva bild- och formkonstnärer, skolor, bibliotek, myndigheter, organisationer inom konstlivet, och tar upp aktuella konstnärsfrågor, kulturpolitik, vad som händer i förbundets regioner runt landet, presenterar medlemmar m.m.

Bildkonstnären har varit förbundets organ sedan 1976 med syftet att vara förbundets ansikte utåt.

Bildkonstnären kommer ut med fyra nummer per år och ingår i medlemsavgiften för betalande medlemmar i Svenska Konstnärsförbundet.
Vill du ha tidningen men är inte medlem? Läs mer här ››

Upplaga: 1 500 exemplar.

Ansvarig utgivare:
Förbundsordförande Ronny Knutsson

 

Annonsering, utgivningsdagar, m.m. ››

 

 

2021      
BK omslag 21 1 small BK omslag 21 2 large    
2020      
Bildkonstnaren 1 20 omslag Bildkonstnaren 2 20 omslag bk3 2020 Bildkonstnaren 4 20
2019      
BK1 2019 small BK 2 2019 BK3 2019 omslag BK4 2019 omslag small

 

        

 

Kontakt

Svenska Konstnärsförbundet
Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

08-650 80 00
info@konstnarsforbundet.se

Kansliet 
Kansliet har telefontid: 
tisdagar kl 10-12
Övrig tid: telsvar eller e-post

Följ @svkonst

Facebook - SK
Facebook - Bildkonstnären

Instagram - SK
Instagram - SK Art Gallery
Instagram - Bildkonstnären