Kansliets telefontid: tisdagar kl 10-12

Om Svenska Konstnärsförbundet

Svenska konstnärsförbundet (SK) bildades 1975 och är en bred intresseförening för aktivt verksamma konstnärer inom kategorierna bild, form och konsthantverk.
SK är indelat i fem regioner, Öst, Väst, Syd, Mitt och Nord med egen verksamhet samt med ett förbundskansli i Stockholm.
Förbundet är en självständig och partipolitiskt obunden organisation.
SK främja förståelsen och intresset för konst och kulturella värden hos allmänheten.

Vad vill Konstnärsförbundet?

Att tillvarata medlemmarnas intressen på de områden som har betydelse.
Att verka för generellt konstnärstöd till bild- och formkonstnärer.
Att verka för att statens konstnärsbidrag och inkomstgarantier till konstnärer i större utsträckning knyts till särskilda projekt och bestämda konstnärliga uppgifter.
Att uppdrag, projekt för offentlig utsmyckning ska utlysas genom idétävling eller i form av förenklad upphandling.
SK vill satsa på en utveckling för fortbildning och kompetensutveckling för konstnärer inom olika områden. Detta bör göras i kombination med lokala konstnärsprojekt i syfte att bredda och utveckla arbetsmarknaden och utbudet för konstnärer. Vi måste vara med i diskussionen om hur konstnärsrollen, med ny teknik kan utvecklas.
Förbundet har till ändamål att tillvarata och förbättra sina medlemmars intressen i ekonomiska, sociala och yrkesmässiga frågor.
Att tillvarata medlemmarnas intressen angående anställnings- och uppdragsvillkor i förhållande till olika uppdragsgivare.
Att främja förståelsen och intresset för konst och kulturella värden.
Att i övrigt samarbeta med andra organisationer inom och utom landet med vilka förbundet har samfällda intressen.

Kontakt

Svenska Konstnärsförbundet
Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

08-650 80 00
info@konstnarsforbundet.se

Kansliet 
Kansliet har telefontid: 
tisdagar kl 10-12
Övrig tid: telsvar eller e-post

Följ @svkonst

Facebook - SK
Facebook - Bildkonstnären

Instagram - SK
Instagram - SK Art Gallery
Instagram - Bildkonstnären