Kansliets telefontid: tisdagar kl 10-12Övrig tid telefonsvarare eller e-post.

Om Svenska Konstnärsförbundet

Svenska konstnärsförbundet är en intresseorganisation för bild- och formkonstnärer.

Ett förbund bara för dig som utövande konstnär!

Förbundet bildades 1975 och är en bred intresseförening för aktivt verksamma konstnärer inom kategorierna bild, konsthantverkare, skulptör, illustratör, grafiker, foto- och videokonstnärer samt smides- och textilkonstnärer.

Konstnärsförbundet (SK) är ett riksförbund med förbundskansli i Stockholm.
SK är indelat i fem regioner, Öst, Väst, Syd, Mitt och Nord med egen styrelse och verksamhet.

Förbundet är en självständig och partipolitiskt obunden organisation, ett alternativ för landets yrkesverksamma konstnärer.

Vi är också remissinstans i lagfrågor och kulturpolitiska utredningsförslag.

 

Vad vill Konstnärsförbundet?

Att tillvarata medlemmarnas intressen på de områden som har betydelse.

Att verka för generellt konstnärstöd till bild- och formkonstnärer.

Att verka för att statens konstnärsbidrag och inkomstgarantier till konstnärer i större utsträckning knyts till särskilda projekt och bestämda konstnärliga uppgifter.

Att uppdrag, projekt för offentlig utsmyckning ska utlysas genom idétävling eller i form av förenklad upphandling.

SK vill satsa på en utveckling för fortbildning och kompetensutveckling för konstnärer inom olika områden. Detta bör göras i kombination med lokala konstnärsprojekt i syfte att bredda och utveckla arbetsmarknaden och utbudet för konstnärer. Vi måste vara med i diskussionen om hur konstnärsrollen, med ny teknik kan utvecklas.

Förbundet har till ändamål att tillvarata och förbättra sina medlemmars intressen i ekonomiska, sociala och yrkesmässiga frågor.

Att tillvarata medlemmarnas intressen angående anställnings- och uppdragsvillkor i förhållande till olika uppdragsgivare.

Att främja förståelsen och intresset för konst och kulturella värden.

Att i övrigt samarbeta med andra organisationer inom och utom landet med vilka förbundet har samfällda intressen.

Svenska Konstnärsförbundet

Hornsgatan 103
117 28 Stockholm
08-650 8000
info@konstnarsforbundet.se

Kansliet
Kansliet har telefontid: tisdagar kl 10-12.
Övrig tid: telefonsvarare eller e-post

ArtGallery
SK:s webbredaktör arbetar på tisdagar
webb@konstnarsforbundet.se
 
Styrelsen
Läs mer ››

Bildkonstnaren 3 20 omslag
Bildkonstnären 3, 2020
Utgivning 16 september till SK:s medlemmar.
Inte medlem men önskar tidningen? 
Bli stödmedlem ››