Kansliets telefontid: tisdagar kl 10-12Övrig tid telefonsvarare eller e-post.

Om att vara medlem

SK är en politiskt obunden intresseorganisation för aktivt verksamma konstnärer inom bildkonst, konsthandverk, skulptur, illustration, teckning, grafik och fotografi.

Organisatoriskt verkar SK inom ramen för representativ demokrati med stadgar och valda ombund. Varje region utser sina ombud till förbundstämman på basis av antal medlemmar.

SK är uppdelad i fem regioner:

Region Syd: Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge samt Skåne län
Region Öst: Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland, Gotland samt Stockholms län
Region Väst: Västra Götalands, Hallands och Värmlands län
Region Mitt: Jämtlands, Västernorrland, Dalarna samt Gävleborgs län
Region Nord: Norrbotten och Västerbottens län

Inom våra regioner kan medlemmar aktivt delta i styrelsearbete, arbetsgrupper eller regionprojekt. medlemskontakten hålls via möte, sammankomster och utställningsverksamhet.

Inom regionerna kan utkristalliseras egna distrikt med egen verksamhet. Blekinge och Värmland är exempel på lokal distriksverksamhet.

SK verkar allmänt för att förbättra arbets- och levnadsvillkor för konstnärerna.

Medlemskap i SK ger många fördelar

Då många medlemmar behöver övernattning vid till exempel förbundsstämman har ett avtal om medlemsrabatt med 8% på Hellsten Hotel Group och de tre hotellen Hellstens Malmgård, Hotel Hellsten och Rex Hotel i Stockholm tagits fram. Vid direktbokning anger du Svenska Konstnärsförbundet på respektive hotell. Bokar du via nätet www.hellsten.se anger du bokningskod CORSKF15. Svenska Konstnärsförbundets medlemskort uppvisas vid ankomst för att rabatten skall erhållas. Rabatt går ej att kombinera med andra erbjudanden.

Medlemsavgift
1200 kr per år. För ungdomar (under 25 år) 600 kr per år.

En expeditionsavgift på 200 kr tas ut för behandling av medlemsansökan och sätts in i samband med ansökan på pg: 12 00 40-1.

Du kan också vända dig till SK:s kansli - Klicka här

Här kan du läsa om Invalskriterier för medlemskap.

Svenska Konstnärsförbundet

Hornsgatan 103
117 28 Stockholm
08-650 8000
info@konstnarsforbundet.se

Kansliet
Kansliet har telefontid: tisdagar kl 10-12.
Övrig tid: telefonsvarare eller e-post

ArtGallery
SK:s webbredaktör arbetar på tisdagar
webb@konstnarsforbundet.se
 
Styrelsen
Läs mer ››

Bildkonstnaren 3 20 omslag
Bildkonstnären 3, 2020
Utgivning 16 september till SK:s medlemmar.
Inte medlem men önskar tidningen? 
Bli stödmedlem ››