Föreningen Norden

Våren 2008 gick Svenska Konstnärsförbundet med i Föreningen Norden
som samverkande medlem. 
Nordens hemsida: www.norden.se