Om att vara medlem

Om att vara medlem

 
SK är en politiskt obunden intresseorganisation för aktivt verksamma konstnärer inom bildkonst, konsthandverk, skulptur, illustration, teckning, grafik och fotografi.

Organisatoriskt verkar SK inom ramen för representativ demokrati med stadgar och valda ombund. Varje region utser sina ombud till förbundstämman på basis av antal medlemmar.

SK är uppdelad i fem regioner:

Region Syd: Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge samt Skåne län
Region Väst: Västra Götalands, Hallands och Värmlands län
Region Öst: Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland, Gotland samt Stockholms län
Region Mitt: Jämtlands, Västernorrland, Dalarna samt Gävleborgs län
Region Nord: Norrbotten och Västerbottens län

Inom regionerna kan du som medlem aktivt delta i styrelsearbete, arbetsgrupper eller regionprojekt. Medlemskontakten hålls via möten, sammankomster och utställningsverksamhet.

Regionerna kan bilda egna distrikt, arbetsgrupper, nätverk och liknande med egen verksamhet. Blekinge, Värmland, Östgötagruppen, Växjö och Höga Kusten är exempel på sådana.

Medlemskap i SK ger många fördelar

  • Utställningsmöjligheter 
  • Social gemenskap 
  • Tidningen Bildkonstnären 
  • Förmånliga försäkringar 
  • Chans att bli Månadens konstnär 
  • Chans att komma med som Veckans konstnär på instagram
  • Egen sida på Forum4U 
  • Rabatterade priser på gallerier
  • Påverka konstnärsverksamheten i din region
  • Rabatt på konstnärsmaterial
  • Annonsera din utställning under Landet Runt
  • Bildupphovsrätt har fritt medlemskap för alla
  • Förmånliga priser på hotelkedjan Elite Hotels
  • Fritt inträde på Louisiana i Danmark

Medlemsavgift

1200 kr per år. För ungdomar (under 25 år) 600 kr per år.

En expeditionsavgift på 200 kr tas ut för behandling av medlemsansökan och sätts in i samband med ansökan på pg: 12 00 40-1.
Du kan också vända dig till SK:s kansli info@konstnarsforbundet.se
Här kan du läsa om Invalskriterier för medlemskap.

Scroll to Top