Svenska Konstnärsförbundets vision

Vår vision

 

 

VP 2022–25

Vision

Svenska Konstnärsförbundet (SK) är en allmänt känd och respekterad organisation som genom sin verksamhet berikar och stimulerar intresset för konst och konsthantverk hos allmänheten. Detta uppnår vi genom att vara ett brett nätverk för aktiva konstutövare.

 

Byggstenarna

Förstärka informationen utåt och inåt, inkl. sociala medier

2025 ska

 • SK ha en etablerad kanal på Youtube med minst en ny film varje kvartal
 • Webbmaster ha en referensgrupp med tre medlemmar, varav minst en med kunskap om webbproduktion, för hemsidan och sociala medier
 • Utveckla Forum4U till ett visning- och försäljningsverktyg för medlemmarna och avveckling av Art Gallery.

 

Aktivt nätverksbyggande
2025 ska

 • förbundet genom det regionala arbetet ha medlemsnyttan i fokus
 • SK ha minst en aktiv grupp eller nätverk i varje län
 • SK genom regionerna stimulera till utställningar och skapa utställningsmöjligheter för medlemmarna
 • regionstyrelserna fokusera på utveckling och nätverksbyggande
 • förbundet genom regionerna genomföra ett nationellt evenemang varje år

 

Ge ut tidningen Bildkonstnären, BK
2025 ska BK ha

 • ett bredare kulturmaterial med minst två artiklar i varje nummer
 • en aktivt arbetande redaktion om tre ledamöter och skribenter, varav en med bevakning av konstlivet i Stockholm
 • ökat annonsförsäljningen med 25%

 

Utveckla och anpassa organisationen
2025 ska

 • SK ha utrett hur man kan använda vissa av KRO:s tjänster
 • kansliet ha utvecklat rutiner för att biträda regioner i frågor som exempelvis ekonomi
 • varje ordinarie styrelsemedlem ska förbundsansvar för sin region
 • SK ha genomfört en organisationsutveckling

 

Bli fler medlemmar
2025 ska

 • medlemsantalet vara 1000 (medlemmar)
 • ingen medlem ha lämnat förbundet på grund av otillräcklig verksamhet i regionerna
 • aktivt uppsökande verksamhet bland konstnärer ha skett i samtliga regioner
 • SK ha aktuellt informationsmaterial på samtliga konstutbildningar i Sverige
 • medlemmarna känna att det är lätt att tala väl om SK

 

 

Rulla till toppen