Kansliets telefontid: tisdagar kl 10-12Övrig tid telefonsvarare eller e-post.

210224 sistaansokan long 2

På grund av det rådande smittoläget håller kansliet stängt för besök

Välkommen till 
Svenska Konstnärsförbundet

Svenska konstnärsförbundet (SK) är en bred intresseförening för aktivt verksamma konstnärer inom bild, färg och form. SK:s uppgift är att erbjuda konstnärer en stimulerande och engagerande miljö för konstnärskap.

Som medlem får du:

Ulf Johan Tempelman

Ulf Johan Tempelman
tidigare SK:s Förbundsordförande, ansvarig utgivare av Bildkonstnären och hedersmedlem i Svenska Konstnärsförbundet – har flyttat sitt måleri och spelande till högre höjder.

Ur Ulf Johan Tempelmans CV
kreativ diversearbetare, sjunger visor, producerar vis- och bildspel, tonsätter dikter, gör grafik – mest linoleumsnitt –, och målar akvarell och olja. 

Ulf Johan är född 1943 i Södertälje och sedan 1994 bosatt i Åkersberga. Autodidakt. Debuterade som konstnär 1994 och har ett stort antal både separat- och samlingsutställningar. Vissångardebut 1967, på heltid sedan 1977.

På nyårsafton slutade hans gärning på vår jord och vi är många inom SK som kommer att sakna Ulf Johan för hans entusiastiska arbete för Svenska Konstnärsförbundet och framför allt för hans varma framtoning som en god och innerlig kamrat och kollega.

Bild och text: Bertil Eriksson

 

gefvert konstnarsforbundet banner 240x680 200327

wsocomp banner bk

bildupphovsratt

Banner Konstakademien Bildkonstnaren

stodmedlem

2021 stamman new

Regionerna ska genomföra sina årsmöten senast maj månads utgång.

 

Svenska Konstnärsförbundet

Hornsgatan 103
117 28 Stockholm
08-650 8000
info@konstnarsforbundet.se

Kansliet
Kansliet har telefontid: 
tisdagar
 kl 10-12
Övrig tid: telsvar eller e-post

ArtGallery
SK:s webbredaktör arbetar på tisdagar
webb@konstnarsforbundet.se
 
Styrelsen
Läs mer ››

Bildkonstnaren 4 20
Bildkonstnären 4, 2020
Utgivning 9 december till SK:s medlemmar.
Inte medlem men önskar tidningen? 
Bli stödmedlem ››