Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen

 

Förbundsstyrelsen 2022

Förbundsordförande Ronny Knutsson, region öst info(@)konstnarsforbundet.se
Vice ordförande Ingalill Angbäck, region syd regionsyd(@)konstnarsforbundet.se
Kassör Astrid Andersson, region öst ekonomi(@)konstnarsforbundet.se
Sekreterare Birgitta Nickolausson, region mitt regionmitt(@)konstnarsforbundet.se
Ledamot Meith Fagerqvist, region öst regionost(@)konstnarsforbundet.se

Ledamot Maj-Lis Uller, region väst regionvast(@)konstnarsforbundet.se
Ledamot Gunilla Bitsos, region väst regionvast(@)konstnarsforbundet.se

 

Suppleanter
Kristina Nilsson, region syd regionsyd(@)konstnarsforbundet.se
Titti Lindgren, region mitt regionmitt(@)konstnarsforbundet.se