Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen

 

Förbundsstyrelsen 2023

Förbundsordförande Ronny Knutsson, region öst ordf(@)konstnarsforbundet.se
Vice ordförande Ingalill Angbäck, region syd regionsyd(@)konstnarsforbundet.se
Kassör Astrid Andersson, region öst ekonomi(@)konstnarsforbundet.se
Sekreterare Charlotte Falk, region öst regionost(@)konstnarsforbundet.se
Ledamot Mary Dahl, region öst regionost(@)konstnarsforbundet.se
Ledamot Maj-Lis Uller, region väst regionvast(@)konstnarsforbundet.se
Ledamot Gunilla Bitsos, region väst regionvast(@)konstnarsforbundet.se

Suppleanter
Kristina Nilsson, region syd regionsyd(@)konstnarsforbundet.se
Titti Lindgren, region mitt regionmitt(@)konstnarsforbundet.se
Lisbeth Nordin, region öst regionost(@)konstnarsforbundet.se

Rulla till toppen