Ansökan om medlemskap

Ansökan om medlemskap

 

Du kan ansöka om medlemskap i Svenska Konstnärsförbundet fyra gånger per år.  
Nästa intag av nya medlemmar har sista ansökningsdag den 3 maj. Du får svar efter den 21 maj om du kommit med eller ej. 

Läs igenom hela texten innan du gör din ansökan

Antagningsregler

Uppfyller du inte något av villkoren under ”Alternativ 1” kan du ansöka under något eller några av alternativen i Alternativ 2

Alternativ 1

 • Minst ett års heltidsstudier vid högskola för konstnärlig utbildning i Sverige eller utomlands.

 • Medlem i annan konstnärsorganisation. T.ex. KRO/KIF, Svenska Tecknare, Skulptörförbundet eller liknande svensk eller utländsk organisation.

 • Tidigare medlem i Svenska Konstnärsförbundet och fortfarande aktiv konstnär (bifoga cv om aktivt konstnärskap).

Alternativ  2

 • Heltidsstudier hos utbildningsanordnare, ex. folkhögskola i Sverige eller utomlands.
 • Konstnärlig utbildningar och / eller kurser, eller enskilda studier hos etablerad konstnär
 • Styrkt deltagande i jurybedömda och/eller andra utställningar under de senaste tre åren
 • Konstnärliga stipendier
 • Konstnärliga uppdrag av stat, kommun, landsting och/eller större företag
 • Av meritförteckningen ska framgå att du är aktiv som konstnär med exempelvis egna utställningar

Villkoren under ”Alternativ 2” tillsammans med bedömningen av de bilder som speglar ditt konstnärskap är grunden för antagningskommitténs ställningstagande. Vi tillmäter det konstnärliga uttrycket i dina bilder stor betydelse.

Gör så här:

 • Hämta ansökningsblankett som PDF HÄR.
 • Klicka på länken. PDF:en öppnas i nytt fönster
 • Hämta hem den till din dator och spara den på lämplig plats (stäng ned webbfönstret).
 • Öppna PDF:en från din sparade plats med Acrobat (hämta programmet här om du inte har det https://get.adobe.com/se/reader/)
 • Fyll i din ansökan
 • Gå till Arkiv i menyraden och välj ”Spara” eller ”Spara som”
 • Bifoga även ditt CV i ett separat dokument.

Alternativ 1
Bifoga de formella meriter du vill hänvisa till (skall vara styrkta av intyg och/eller betyg) och den information som visar att du är aktiv som konstnär. Om du inte kan skicka in digitalt, skicka ett brev till kansliet. Om du har en hemsida, hänvisa gärna också till den.

Alternativ 2
Bifoga CV på de meriter du vill hänvisa till. Bifoga minst fem bilder i JPG-format på verk ej äldre än 2 år, som visar ditt huvudsakliga konstnärliga uttryck. Namnge bilderna med ditt namn, teknik och storlek (exempel: ”annaandersson_bild1_olja_50x50cm.jpg”). OM du inte kan skicka in digitalt, skicka ett brev och bifoga fem bilder av god kvalitet i A4-format.

OBS! Har du stora, tunga bilder är det risk att din ansökan inte når oss.
Skicka dom då gärna med t.ex www.wetransfer.com som är ett gratisprogram för att skicka tunga filer.

 

För samtliga

Skicka din ansökan till ansok@konstnarsforbundet.se

Vill du hellre skicka per post gör du det till:
Svenska Konstnärsförbundet
Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

När du fått en bekräftelse från kansliet att din ansökan kommit in betalar du anmälningsavgiften på 200 kr till PG 12 00 40-1. Därefter behandlas din ansökan och du får svar efter nästa följande intagningsmöte.

Ca 1 vecka efter inskickad ansökan får du svar att ansökan blivit registrerad.
Om du inte fått en bekräftelse – kontakta kansliet för att få veta om ansökan kommit in.

OBS! Anmälningsavgiften ska vara betald innan beslut om medlemskap fattas.
Ej komplett ansökan behandlas ej.

Läs om hur Svenska Konstnärsförbundets integritetspolicy ››

Meddelande om intagning eller avslag

Besked om medlemskap lämnas av kansliet ca 5 helgfria vardagar efter beslut är taget. 

Medlemsavgift för den antagne
1200 kr per år.
För ungdomar (under 25 år) 600 kr per år.

Rulla till toppen