Arbetsgrupper och särskilda uppdrag

Arbetsgrupper och särskilda uppdrag

 

Arbetsutskott
Ordförande, vise ordförande, sekreterare, kassör

Bildupphovsrätt i Sverige
Styrelserepresentant Astrid Andersson, suppleant vakant

Information
Eva Olsson

Bildkonstnären
Eva Olsson – redaktör
Redaktionsråd – Eva Olsson, Charlotte Falk, Kristina Nilsson och Mary Dahl

Rulla till toppen