Arbetsgrupper och särskilda uppdrag

Arbetsgrupper och särskilda uppdrag

 

Arbetsutskott
Ordförande, vise ordförande, sekreterare, kassör

Bildupphovsrätt i Sverige
Styrelserepresentant  Ronny Knutsson, suppleant Astrid Andersson

Information
Ronny Knutsson, Eva Olsson

Bildkonstnären
Eva Olsson – redaktör
Redaktionsråd – Eva Olsson, Ronny Knutsson, Kristina Nilsson och Jeannette Waax (Skriwa)

Rulla till toppen