Om Bildkonstnären

Bildkonstnären 3-22 - medlemstidning

Bildkonstnären 3, 2022 – utgivning 14 september
Omslag: ”Before I wake up”, Helena Berggren

Om tidningen

Bildkonstnären ägs och ges ut av Svenska Konstnärsförbundet. Tidningen vänder sig till aktiva bild- och formkonstnärer, skolor, bibliotek, myndigheter, organisationer inom konstlivet, och tar upp aktuella konstnärsfrågor, kulturpolitik, vad som händer i förbundets regioner runt landet, presenterar medlemmar m.m.

Bildkonstnären har varit förbundets organ sedan 1976 med syftet att vara förbundets ansikte utåt.

Bildkonstnären kommer ut med fyra nummer per år och ingår i medlemsavgiften för betalande medlemmar i Svenska Konstnärsförbundet.
Vill du ha tidningen men är inte medlem? Läs mer här ››

Upplaga: 2 000 exemplar.

Ansvarig utgivare:
Förbundsordförande Ronny Knutsson

Annonsering, utgivningsdagar, m.m. ››

2022

2021

2020

2019

Scroll to Top