Region Syd

SK Region Syd
Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge samt Skåne län
 

Årsmöte

Kallelse till digitalt årsmöte i Region Syd 12 februari kl 13.00
Anmäl ditt deltagande till regionsyd@konstnarsforbundet.se senast den 4/2

Förslag och motioner ska delges regionstyrelsen skriftligt och senast två veckor före mötet.
Anmälda kommer att få en inbjudan med länk till Microsoft Teams tillsammans med möteshandlingar.

Dagordning

 1. Årsmötets behöriga utlysande
 2. Anteckning av närvarande samt val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare och justerare)
 3. Mötesdagordning
 4. Regionstyrelsens verksamhetsberättelse för arbetsåret
 5. Ekonomisk rapport
 6. Revisionsberättelse
 7. Frågan om ansvarsfrihet för regionstyrelsen
 8. Val av regionstyrelse
 9. Val av revisor och ersättare
 10. Val av valberedning
 11. Val av ombud till förbundsstämman
 12. Behandling av motioner och förslag
 13. Övriga frågor och anmälda ärenden


Scroll to Top