Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt

 

Bildupphovsrätt i Sverige är en ekonomisk förening som företräder upphovspersoner inom bildområdet. Föreningen representerar fler än 8500 direktanslutna upphovspersoner samt organisationerna KRO/KIF, Svenska Fotografers Förbund, Svenska Tecknare, Journalistförbundet och Svenska Konstnärsförbundet.

Bildupphovsrätt fungerar som en serviceorganisation för bildanvändare med tillstånd och/eller avtal och ser till att upphovspersonen får betalt när en bild återges.  Bildupphovsrätt har ansvar för att samla in och fördela medel för följerättsersättning och individuell reprografiersättning. Även den individuella visningsersättningen, som är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas verk visas offentligt, fördelas via Bildupphovsrätt.

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse och grundades 1989 av KRO. Verksamheten finansieras via kostnadsavdrag på de ersättningar som samlas in, idag 20 %.

Du kan teckna ett gratis medlemskap i Bildupphovsrätt. I Bildupphovsrätts uppdrag ingår då att bevaka den ekonomiska och ideella rätten när verk används på bland annat följande områden:

  • Inspelning och visning av verk i tv och på film.
  • Reproduktion av verk för illustrationsändamål i trycksaker, diabilder, på nätet och liknande.
  • Återgivning av verk i annan teknik t.ex. dekoration på porslin och textil
  • Samla in ersättning för reproduktionsarvoden och vidareförsäljningsavgifter (följerätt)
  • Ingripa mot olovliga nyttjanden av dina verk
  • På områden där avtalslicens gäller enligt upphovsrättslagen.
  • Fördela vissa offentligrättsliga ersättningar.

Bildupphovsrätt ska agera självständigt och verka för att du som upphovsperson får bästa möjliga villkor när verk används.
Här finns en länk till beställning av medlemsavtal. http://bildupphovsratt.se/upphovspersoner/bli-medlem-i-bildupphovsratt

 

Här följer en sammanfattning av Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt, BUR
Följande frågor är ofta uppe till diskussion, förslag eller beslut-

IR – Individuell Reprografiersättning
IR är en ersättning som bildupphovspersoner som är publicerade i böcker tidningar och tidskrifter utgivna i Sverige kan söka. IR är en ersättning för att publiceringarna kan fotokopieras och användas i undervisningen i Sverige.

Ersättning när dina verk visats i TV
TV-bolagen använder ofta upphovsrättsskyddade verk i sina program. Du som är skapare kan ha rätt till ersättning för det.
Läs mer om TV-ersättning eller skicka din fråga till tv [at] bildupphovsratt.se

Ersättning när dina verk syns i tidningar eller tidskrifter
Bildupphovsrätt har avtal med ett stort antal tidningar och tidskrifter om bildpublicering såväl i tryckt form som på webben. Som medlem kan du ha rätt till ersättning när dina verk återges.
Läs mer om ersättning i tidningar och tidskrifter.

Följerätt
Som upphovsperson (eller rättighetshavare) kan du ha rätt att få ersättning när ditt verk säljs vidare på andrahandsmarknaden. På så sätt kan du få del av värdeökningen som skett sedan den ursprungliga försäljningen. Marknadsvärdet toppar vanligtvis långt senare. Följerätt kan ibland kallas Droit de suite resale right eller konstnärsavgift.
 
Originalverk som säljs för minst 2 275 kronor (2018) ska enligt lag redovisas och betalas in av den som är yrkesmässigt verksam på konstmarknaden. Konsthandlarna betalar in följerätt till Bildupphovsrätt och vi betalar ut pengar till dig som är upphovsperson oavsett om du är medlem eller ej. Utbetalning för följerätt görs i mars juni och november varje år.


Individuell visningsersättning, IV
Du som har sålt ett verk exempelvis till en kommun kyrkan ett landsting eller en statlig institution kan ha rätt till en ersättning för att verket visas för allmänheten. Det kallas för individuell visningsersättning och är ett statligt anslag (sedan 1997) som Bildupphovsrätt ansvarar för att betala ut.
IV kan jämföras med den ersättning som tonsättare får när deras musik spelas offentligt eller med den som författare får när deras böcker lånas ut på bibliotek. Konstnären har dock alltid kvar sin upphovsrätt även om verket (föremålet) är sålt.
 
För att få IV-ersättningen måste du registrera dina verk innan den 15 september varje år. De verk du registrerat tidigare är kvar i systemet och behöver inte skrivas in igen. Pengarna betalas ut lagom till jul.


MU-avtalet
MU-avtalet kallas ramavtalet för konstnärers ersättning för medverkan vid utställningar. Det tecknades mellan staten och Konstnärernas riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Svenska Fotografers förbund och Svenska Tecknare samt godkändes och trädde i kraft 2009 och reviderades 2014. SK är inte med.
Avtalets syfte är att skapa bättre förutsättningar för bild- och formkonstnärer att få betalt för utfört arbete. MU-avtalet gäller för statliga institutioner men principerna är vägledande för samtliga utställningsarrangörer som mottar offentligt stöd.
MU-avtalet bestämmer ekonomisk ersättning till konstnärer, (som t ex bildkonstnärer, fotografer, konsthantverkare och tecknare) för att ställa ut verk som konstnären äger. Det bestämmer också att ett enskilt avtal ska tecknas mellan arrangör och konstnär för konstnärens insatser och kostnader i anslutning till en utställning.

Utställningsersättning
I MU-avtalet ingår utställningsersättning, som inte kan förhandlas bort. I avtalet finns tariffer som beräknas utifrån utställningslokal, hur länge utställningen pågår och hur många konstnärer som medverkar i en utställning. Det finns också en minimiersättning som ska betalas ut oavsett hur länge en utställning pågår.

Wikimediamålet
7 juli 2017, Ny dom: Konstnärer får rätt mot Wikimedia – igen – Det är inte förbjudet för privatpersoner att fotografera offentlig konst. Men Wikimedia och andra plattformar måste söka en bildlicens för att få publicera en konstsamling på nätet. Detta framgår av en ny dom från Patent- och marknadsdomstolen.
Tidigare fanns i domen från HD oklarheter vad som gäller för privatpersoner.

https://www.kamerabild.se/nyheter/…/ny-dom-konstn-rer-f-r-r-tt-mot-wikimedia-igen
 

Övriga frågor
Utöver dessa alltid närvarande frågor tar BUR upp frågor om hur nättjättarna, Google, Facebook, med flera utnyttjar bilder och hur ersättningar eller inte ersättningar betala ut.

Rulla till toppen