Om Svenska Konstnärsförbundet

Om Svenska Konstnärsförbundet

 

Svenska konstnärsförbundet (SK) bildades 1975 och är en bred intresseförening för aktivt verksamma konstnärer inom kategorierna bild, form och konsthantverk.
SK är indelat i fem regioner, Öst, Väst, Syd, Mitt och Nord med egen verksamhet samt med ett förbundskansli i Stockholm.
Förbundet är en självständig och partipolitiskt obunden organisation.
SK främja förståelsen och intresset för konst och kulturella värden hos allmänheten.

Vad vill Konstnärsförbundet?

  • Att tillvarata medlemmarnas intressen på de områden som har betydelse.
  • Att verka för generellt konstnärstöd till bild- och formkonstnärer.
  • Att verka för att statens konstnärsbidrag och inkomstgarantier till konstnärer i större utsträckning knyts till särskilda projekt och bestämda konstnärliga uppgifter.
  • Att uppdrag, projekt för offentlig utsmyckning ska utlysas genom idétävling eller i form av förenklad upphandling.
  • SK vill satsa på en utveckling för fortbildning och kompetensutveckling för konstnärer inom olika områden. Detta bör göras i kombination med lokala konstnärsprojekt i syfte att bredda och utveckla arbetsmarknaden och utbudet för konstnärer. Vi måste vara med i diskussionen om hur konstnärsrollen, med ny teknik kan utvecklas.
  • Förbundet har till ändamål att tillvarata och förbättra sina medlemmars intressen i ekonomiska, sociala och yrkesmässiga frågor.
  • Att tillvarata medlemmarnas intressen angående anställnings- och uppdragsvillkor i förhållande till olika uppdragsgivare.
  • Att främja förståelsen och intresset för konst och kulturella värden.
  • Att i övrigt samarbeta med andra organisationer inom och utom landet med vilka förbundet har samfällda intressen.
Rulla till toppen