Om Svenska Konstnärsförbundet

Om Svenska Konstnärsförbundet

 

Svenska konstnärsförbundet (SK) bildades 1975 och är en bred intresseförening för aktivt verksamma konstnärer inom kategorierna bild, form och konsthantverk. Förbundet har ca 900 medlemmar spridda över hela landet.

Medlemmarna uppfyller fastställda krav på t.ex. utbildning och konstnärlig verksamhet och väljs in efter ansökan. Konstnärligt uttryck har stor betydelse.

Förbundet är en självständig, partipolitiskt och religiöst obunden organisation indelad i fem regioner, Öst, Väst, Syd, Mitt och Nord. Varje region har en egen verksamhet. Förbundets kansli finns i Stockholm.

Vision

Svenska Konstnärsförbundet (SK) är en allmänt känd och respekterad organisation som genom sin verksamhet berikar och stimulerar intresset för konst och konsthantverk hos allmänheten. Detta uppnår vi genom att vara ett brett nätverk för aktiva konstutövare.

Verksamhet

SK arbetar främst med utställningsverksamhet, både regionalt och nationellt, i grupp- och samlingsutställningar. Här ges medlemmarna möjlighet att visa sin konst och presentera sitt konstnärskap. Det breda utbudet av olika tekniker och uttryck ger åskådaren en mångfacetterad upplevelse.

 

Rulla till toppen