Region Öst

SK Region Öst
Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland, Gotland samt Stockholms län. 

Årets förbundsstämma genomförd

Den 26 mars genomfördes årets stämma i Göteborg. Från Region Öst närvarade Meith Fagerqvist och våra fyra ombud, Bertil Eriksson, Eva Högberg, Charlotte Falk och Karoline Löfstedt. Region Östs fyra motioner avhandlades. Motionen om att stämmoprotokollet ska vara klart inom en månad efter genomförd stämma bifölls av stämman.  Övriga tre motioner avslogs. Den motion om ändring i stadgarna om valberedningen som inlämnades av Region Öst 2021 antogs nu efter två genomförda stämmor. Det innebär att varje region ska utse en representant i valberedningen. Tidigare var ordföranden i respektive region valberedare.
Region Öst söker nu en medlem som vill vara vår representant i valberedningen inför stämman 2023. Är du rätt person så hör av dig till regionost@konstnarsforbundet.se.
Förbundsstyrelsens medlemmar hittar du på hemsidan https://konstnarsforbundet.se/.

Påskutställning

Påskutställningen På utställningen på Galleri Bellman under påsken deltar 13 konstnärer från olika delar av Stockholm samt från Linköping, Vadstena, Södertälje och Nyköping. 
Lycka till önskar styrelsen.
 

Utställare på Galleri Panncentralen i maj


Följande konstnärer har fått möjlighet att ställa ut i Galleri Panncentralen under två helger i maj, 6-8 samt 13-15 maj, Tindra Frelin, Margarita Henriksson, Jenny Hill, Inger Holmberg, Ann-Louise Järvklo, Nils Lagergren, Karoline Löfstedt, Yvonne Marténg, Lena Morge, Eva Ax Riise, Paula Rindborg, Henrik Sjöström, Sanja Särman.

Lokala grupper

Styrelsen har under lång tid arbetat med att få fram listor med lokala grupper i våra olika län. Inom kort ska alla som anmält att de tillåter att dela sin e-post med andra ha fått en lista med vilka som finns i respektive län. Vi hoppas att grupperna ska lyckas med att tillsammans ordna utställningar eller träffar. Hör av er till styrelsen om ni inte fått någon förteckning i ert län, regionost@konstnarsforbundet.se.

Konst i fokus

Inom projektet ”Konst i Fokus” med stöd av Kulturrådet har föreningen skaffat digital utrustning för att kunna presentera medlemmar och deras konst digitalt. Utrustning kan lånas av medlemmarna, men egna filmer och bilder kan också skickas in för presentation inom projektet. Anmäl intresse genom ett mejl till regionost@konstnarsforbundet.se.

Scroll to Top