2019

Tommy Åberg

Region väst

Leif Korsman

Region öst

Lena Öhman

Region öst