Kansliets telefontid: tisdagar kl 10-12Övrig tid telefonsvarare eller e-post.

Region Mitt

SK Region Mitt
Jämtland, Västernorrland, Dalarna samt Gävleborgs län

Styrelse
Lördag den 15 februari hade vi i region mitt vårt årsmöte på Siljans Konditori /Galleri. 11 personer deltog i årsmötet som leddes av vår förbundsordförande Ronny Knutsson. Vi började med att äta en taccobuffé eftersom många rest långt. Därefter följde årsmötet i lokalen där vi har vår samlingsutställning med sedvanliga frågor. Mycket glädjande är att vi nu har en styrelse på 5 ordinarie ledamöter och en ersättare – vilket kommer att underlätta arbetet i regionen.

Ordförande:  Birgitta Nickolausson omval 2 år 
Kassör:         Mona Lindström kvarstår 1 år
Sekreterare:  Cia Lindén kvarstår 1 år
Ledamot:      Birgitta Gustafsson nyval 2 år
Ledamot:      Titti Lindgren nyval 2 år
Ersättare:      Anita Vallsten nyval 1 år
Revisor:        Misan Olsen kvarstår 1 år

Vi önskar de nyvalda – Birgitta, Titti och Anita - varmt välkomna till vårt arbete för Region Mitt.

Aktiviteter SK region Mitt 2020

Regionens Sommarsalong på Millennium Art Gallery är nu avslutad.
Ett stort tack till alla besökare och till Kethy Bjesse som är vår samarbetspartner.

Nästa aktivitet är under Konstens Vecka - vecka 40. Då också på Millennium m Art Gallery i Åsäng, Nordingrå på Höga Kusten.
Vernissage lördag den 26 september. Utställningen pågår tom 4 oktober.
Deltagande konstnärer: Carin Hedlund,  Maria Tjärnström, Petra Lundström, Lars Eurenius och Kethy Bjesse.

Varmt välkommen!
Styrelsen

Affisch MillenniumArt v40

Konstens vecka Millennium Art Gallery  
Åsäng Nordingrå Höga Kusten
26 sept - 4 okt

Styrelsemote 200826
SK Mitt hade styrelsemöte den 26 augusti då vi hade uppföljning av årets aktiviteter och började planera inför kommande år.
På bilden Birgitta Gustafsson, Mona Lindström och Birgitta Nickolausson. Saknas gör Cia Lindén, Titti Lindgren och Anita Wallsten. 

Utställningsbilder

  • Birgitta-Nickolaussons-vagg-samt-Bo-Noressons-stora-tavla
  • Carin-Hedlunds-akvareller
  • Innanfr-entrn
  • Kethy-Bjesse-malningar-och-skulptur
  • Lars-Eurenius-bilder-fr-Hoga-Kusten
  • Maria-Tjanstroms-Akvareller
  • Petra-Nordstroms-collage
  • Uppdukat-infor-vernissagen-Galleristen-Kethy-Bjesse-till-hger
  • v-Bo-Noressons-bild

 

Svenska Konstnärsförbundet

Hornsgatan 103
117 28 Stockholm
08-650 8000
info@konstnarsforbundet.se

Kansliet
Kansliet har telefontid: tisdagar kl 10-12.
Övrig tid: telefonsvarare eller e-post

ArtGallery
SK:s webbredaktör arbetar på tisdagar
webb@konstnarsforbundet.se
 
Styrelsen
Läs mer ››

Bildkonstnaren 3 20 omslag
Bildkonstnären 3, 2020
Utgivning 16 september till SK:s medlemmar.
Inte medlem men önskar tidningen? 
Bli stödmedlem ››