Kansliets telefontid: tisdagar kl 10-12Övrig tid telefonsvarare eller e-post.

210503 sistaansokan1

På grund av det rådande smittoläget håller kansliet stängt för besök

Om att vara medlem

SK är en politiskt obunden intresseorganisation för aktivt verksamma konstnärer inom bildkonst, konsthandverk, skulptur, illustration, teckning, grafik och fotografi.

Organisatoriskt verkar SK inom ramen för representativ demokrati med stadgar och valda ombund. Varje region utser sina ombud till förbundstämman på basis av antal medlemmar.

SK är uppdelad i fem regioner:

Region Syd: Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge samt Skåne län
Region Öst: Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland, Gotland samt Stockholms län
Region Väst: Västra Götalands, Hallands och Värmlands län
Region Mitt: Jämtlands, Västernorrland, Dalarna samt Gävleborgs län
Region Nord: Norrbotten och Västerbottens län

Inom våra regioner kan medlemmar aktivt delta i styrelsearbete, arbetsgrupper eller regionprojekt. medlemskontakten hålls via möte, sammankomster och utställningsverksamhet.

Regionerna kan bilda egna distrikt, arbetsgrupper, nätverk och liknande med egen verksamhet. Blekinge, Värmland, Östgötagruppen, Växjö och Höga Kusten är exempel på sådana.

Medlemskap i SK ger många fördelar

Medlemsavgift
1200 kr per år. För ungdomar (under 25 år) 600 kr per år.

En expeditionsavgift på 200 kr tas ut för behandling av medlemsansökan och sätts in i samband med ansökan på pg: 12 00 40-1.

Du kan också vända dig till SK:s kansli - Klicka här

Här kan du läsa om Invalskriterier för medlemskap.

Svenska Konstnärsförbundet

Hornsgatan 103
117 28 Stockholm
08-650 8000
info@konstnarsforbundet.se

Kansliet
Kansliet har telefontid: 
tisdagar
 kl 10-12
Övrig tid: telsvar eller e-post

ArtGallery
SK:s webbredaktör arbetar på tisdagar
webb@konstnarsforbundet.se
 
Styrelsen
Läs mer ››

BK omslag 21 1 small

Bildkonstnären 1, 2021
Utgivning 17 mars till SK:s medlemmar.
Inte medlem men önskar tidningen? 
Bli stödmedlem ››